برترين ماه سال را قدر بدانیم

برترين ماه سال
ماه مبارك رمضان به جهت نزول قرآن كريم در آن و ويژگى هاى منحصرى كه
دارد در ميان ماه هاى سال قمرى برترين است; قرآن كريم مى فرمايد: «ماه
رمضان ماهى است كه قرآن براى هدايت انسان ها در آن نازل شده است.»
پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله) درباره ماه رمضان مى فرمايد: «اى مردم!
ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت به شما روى آورد، ماهى كه نزد خدا از همه
ماه ها برتر و روزهايش بر همه روزها و شب هايش بر همه شب ها و ساعاتش بر
همه ساعات برتر است، ماهى است كه شما در آن به ميهمانى خدا دعوت شده و مورد
لطف او قرار گرفته ايد، نفس هاى شما در آن تسبيح و خوابتان در آن عبادات،
عملتان در آن مقبول و دعايتان در آن مستجاب است.... بهترين ساعاتى است كه
خداوند به بندگانش نظر رحمت مى كند... .»
فضيلت ماه مبارك رمضان
«رمضان» در لغت از «رمضاء» به معناى شدت حرارت گرفته شده و به معناى
سوزانيدن مى باشد. [1] چون در اين ماه گناهان انسان بخشيده مى شود، به اين
ماه مبارك رمضان گفته اند.
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «انما سمى الرمضان لانه يرمض
الذنوب; [2] ماه رمضان به اين نام خوانده شده است، زيرا گناهان را مى
سوزاند.»
رمضان نام يكى از ماه هاى قمرى و تنها ماه قمرى است كه نامش در قرآن آمده است.
در اين ماه كتاب هاى آسمانى قرآن كريم، انجيل، تورات، صحف و زبور نازل شده است. [3]
اين ماه در روايات اسلامى ماه خدا و ميهمانى امت پيامبر اكرم(صلى الله عليه
وآله) خوانده شده و خداوند متعال از بندگان خود در اين ماه در نهايت كرامت
و مهربانى پذيرايى مى كند; پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد:
«ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است، [4] هر
كس همه اين ماه را روزه بگيرد بر خدا واجب است كه همه گناهانش را ببخشد،
بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تشنگى و عطش دردناك روز قيامت امان
دهد.» [5]
اين ماه، در ميان مسلمانان از احترام، اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار و
ماه سلوك روحى آنان است و مؤمنان با مقدمه سازى و فراهم كردن زمينه هاى
معنوى در ماه هاى رجب و شعبان هر سال خود را براى ورود به اين ماه شريف و
پربركت آماده مى كنند، و با حلول اين ماه با شور و اشتياق و دادن اطعام و
افطارى به نيازمندان، شب زنده دارى و عبادت، تلاوت قرآن، دعا، استغفار،
دادن صدقه، روزه دارى و... روح و جان خود را از سرچشمه فيض الهى سيراب مى
كنند.
فضائل ماه رمضان
گرچه ذكر تمام فضائل ماه مبارك رمضان از حوصله اين مقال خارج است; ولى
پرداختن و ذكر برخى از فضائل آن از نظر قرآن و روايات اسلامى خالى از لطف
نيست.
 نزول كتب آسمانى در اين ماه
تمام كتب بزرگ آسمانى مانند: قرآن كريم، تورات، انجيل، زبور، صحف در اين
ماه نازل شده است. حضرت امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «كل قرآن كريم
در ماه رمضان به بيت المعمور نازل شد، سپس در مدت بيست سال بر پيامبر
اكرم(صلى الله عليه وآله) و صحف ابراهيم در شب اول ماه رمضان و تورات در
روز ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم ماه رمضان و زبور در روز هيجدهم
ماه رمضان نازل شد.» [8]
 توفيق روزه
در ماه رمضان خداوند متعال توفيق روزه دارى را به بندگانش داده است; «پس هر كه ماه [رمضان] را درك كرد، بايد روزه بگيرد.» [9]
انسان افزون بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى هم هست و هر
كدام در رسيدن به كمال مطلوب خود، برنامه هاى ويژه را نياز دارند، يكى از
برنامه ها براى تقويت و رشد بُعد معنوى، تقوا و پرهيزگارى است; يعنى اگر
انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوى رشد و پرورش دهد و به طهارت و كمال
مطلوب برسد، بايد هواى نفس خود را مهار كند و موانع رشد را يكى پس از ديگرى
بر دارد و خود را سرگرم لذت ها و شهوات جسمى نكند. يكى از اعمالى كه در
اين راستا مؤثر و مفيد است روزه دارى است، قرآن كريم مى فرمايد: «... اى
افرادى كه ايمان آورده ايد! روز بر شما نوشته شد، همان گونه كه بر پيشينيان
از شما نوشته شده، تا پرهيزگار شويد.» [10]
برخى از فوايد و فضائل روزه:
الف. تقويت تقوا، پرهيزگارى و اخلاص; [11]
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: خداوند متعال فرموده: «روزه از من است و پاداش آن را من مى دهم.» [12]
حضرت فاطمه(عليها السلام) مى فرمايد: «خداوند روزه را براى استوارى اخلاص، واجب فرمود.» [13]
ب. مانع عذاب هاى دنيوى و اخروى:
امام على(عليه السلام) مى فرمايد: «روزه روده را باريك مى كند گوشت را مى ريزد و از گرماى سوزان دوزخ دور مى گرداند.» [14]
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «روزه سپرى در برابر آتش است.» [15]
ج. آرامش روان و جسم:
روزه دارى روح و روان و قلب و دل و نيز جسم را آرامش داده و باعث سلامتى روح و تندرستى جسم مى شود.
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «روزه بگيريد تا سالم بمانيد.»
باز مى فرمايد: «معده خانه تمام دردها و امساك [روزه] بالاترين داروهاست.» [16]
حضرت امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد: «روزه و حج آرام بخش دلهاست.» [17]
حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «خداوند بندگان مؤمن خود را به وسيله
نمازها و زكات و حديث در روزه دارى روزه هاى واجب [رمضان] براى آرام كردن
اعضا و جوارح آنان، خشوع ديدگانش و فروتنى جان هايشان و خضوع دلهايشان حفظ
مى كنند.» [18]
امروزه در علم پزشكى و از نظر بهداشت و تندرستى نيز در جاى خود ثابت شده كه
روزه دارى تأثيرهاى فراوانى بر آرامش روح و روان و سلامتى جسم و بدن دارد،
دفع چربى هاى مزاحم، تنظيم فشار، قند خون، و... نمونه آن است. [19]
د. مانع نفوذ شيطان:
امام على(عليه السلام) به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) عرض كرد: يا
رسول الله! چه چيزى شيطان را از ما دور مى كند؟ پيامبرگرامى(صلى الله عليه
وآله) فرمود: روزه چهره او را سياه مى كند و صدقه پشت او را مى شكند.» [20]
بنابراين، روزه مانع نفوذ شيطان هاى جنى و انسى شده و وسوسه هاى آنان را خنثى مى كند.
هـ . مساوات بين غنى و فقير:
انسان روزه دار در هنگام گرسنگى و تشنگى، فقرا و بينوايان را ياد مى كند
و در نتيجه به كمك آن ها مى شتابد. حضرت امام حسن عسگرى(عليه السلام)
درباره علت وجوب روزه مى فرمايد: «تا توانگر درد گرسنگى را بچشد و در نتيجه
به نيازمند كمك كند.» [21]
و. احياء فضائل اخلاقى
حضرت امام رضا(عليه السلام) درباره علت وجوب روزه مى فرمايد: «تا مردم
رنج گرسنگى و تشنگى را بچشند و به نيازمندى خود در آخرت پى ببرند و روزه
دار بر اثر گرسنگى و تشنگى خاشع، متواضع و فروتن، مأجور، طالب رضا و ثواب
خدا و عارف و صابر باشد و بدين سبب مستحق ثواب شود،... روزه موجب خوددارى
از شهوات است، نيز تا روزه در دنيا نصيحت گر آنان باشد و ايشان را در راه
انجام تكاليفشان رام و ورزيده كند و راهنماى آنان در رسيدن به اجر باشد و
به اندازه سختى، تشنگى و گرسنگى كه نيازمندان و مستمندان در دنيا مى چشند
پى ببرند و در نتيجه، حقوقى كه خداوند در دارايى هايشان واجب فرموده است،
به ايشان بپردازند... .» [22]
و... .
 وجود شب قدر در اين ماه
شب قدر از شب هايى كه برتر از هزار ماه است و فرشتگان در اين شب به اذن
خدا فرود مى آيند و جميع مقدرات بندگان را در طول سال تعيين مى كنند [23] و
وجود اين شب در اين ماه مبارك نعمت و موهبتى الهى بر امت پيامبر گرامى
اسلام(صلى الله عليه وآله) است و مقدرات يك سال انسان ها (حيات، مرگ، رزق
و...) براساس لياقت ها و زمينه هايى كه خود آنها به وجود آورده اند تعيين
مى شود و انسان در چنين شبى با تفكر و تدبر مى تواند به خود آيد و اعمال يك
سال خود را ارزيابى كند و با فراهم آوردن زمينه مناسب بهترين سرنوشت را
براى خود رقم زند. [24]
حضرت امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «تقدير مقدرات در شب نوزدهم و
تحكيم آن در شب بيست و يكم و امضاء آن در شب بيست و سوم است.» [25]
بهار قرآن
نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و تلاوت آيات آن
در اين ماه فضيلت بسيارى دارد، در روايات اسلامى، از ماه رمضان به عنوان
بهار قرآن ياد شده است; چنان كه حضرت امام باقر(عليه السلام)مى فرمايد: «هر
چيزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.» [26]

 

ارسال نظر