برگزاری مراسم عزاداری اولین روز ماه محرم منزل مدیریت مجتمع حاج آقای شکرالهی

برگزاری مراسم عزاداری اولین روز ماه محرم منزل مدیریت مجتمع حاج آقای شکر

ارسال نظر